Klubbdekalsomröstning

Klubbdekal nr1

                   Nr1

Klubbdekal nr3

                                    Nr 2

 

Klubbdekal nr2

                                           Nr 3

Hej !

På det konstituerande klubb-bildarmötet beslutades att vi skulle ha en omröstning om Vingåkers CK klubbdekal. Av olika anledningar har vi haft svårt att få förslagen omskissade till vårt nya klubbnamn men bilderna är ju desamma.

Vi ber er nu alla att rösta på vilken bild som NI önskar ha som klubbdekal. Ange Nr 1 ,Nr 2 eller Nr 3 i era inlägg.

Resultatet av omröstningen kommer att ske i samband med höstfesten den 18/10 samt på hemsidan.

Mvh

Christer Åstrand

Vingåkers CK bildat

Den 29 Semtember beslutades att bilda förening.
Bildandemötet enades om att namnet på föreningen skall vara:
Vingåkers CK(cykelklubb) för att inte låsa in oss för framtiden.
Den intermistiska styrelsen (Christer(ordf), Therese(sekr),Anders R(kassör), Magnus (ledarmot och infoansv))tackar alla deltagarna för ett mycket trevligt och givande möte.

Christer Åstrand
Ordförande Vingåkers CK

IMG_1435.JPG