Kallelse till årsmöte

Lördagen den 21 Mars planerar vi att hålla Vingåkers CK:s första årsmöte.

Enligt Vingåkers CK:s stadgar ska förslag (motion) från medlemmar lämnas in 4 veckor innan mötet.
Som medlem skickar du in motioner till kontakt@vingakersck.se
3 veckor innan årsmötet kommer styrelsen presentera en föredragslista (inkomna motioner/förslag)

Mer information om mötesplats kommer inom kort på vingakersck.se samt facebook.