Information från Valberedningen:

Inför kommande årsmöte kommer följande poster att väljas: Ordförande (1år),
ledamot 2st (2år),
styrelsesuppleant (1år),
revisor (1år),
ansvarig valberedningen (1år)

Valberedningens förslag:
Ordförande, omval av sittande, Christer Åstrand
Ledamot, omval av sittande, Anders Reinholdsson
Ledamot, nytt val Stefan Jacobsson
Styrelsesuppleant, nytt val Nicklas Frössling
Revisor, omval Patrik Heckscher
Ansvarig valberedningen, omval Robert Kravos

Valberedningen informerar även om att Stefan Granetin-Westin går in som ersättare för Peter Natanaelsson som valt att avgå från sitt uppdrag i styrelsen.

Mvh, Valberedningen VCK

Årsmöte 2017

Kallelse till Vingåkers CK  årsmöte den 12 Mars.

Var med och diskutera hur vi gör 2017 till det bästa cykelåret!
Vi vill gärna att du som medlem inför mötet funderar kring vad du vill ha ut av ditt medlemskap i Vingåkers CK.
Vad fungerar mindre bra och hur kan vi göra det bättre?

Tveka inte att skicka in förslag (motion) på hur vi kan bli bättre senast 14 dagar innan årsmötet.
Vingåkers CK har som ambition att få ännu fler att delta på våra träningar och aktiviteter oavsett ambition och förmåga.
Vi kommer att vara i BSLK’s klubbstuga i Båsenberga och mötet startar kl 18,00
Agenda kommer att publiceras ca 14 dagar innan årsmötet på hemsidan och på Facebook-sidan.

Välkomna.