Alla inlägg av Magnus Gerdtman

Information från Valberedningen:

Inför kommande årsmöte kommer följande poster att väljas: Ordförande (1år),
ledamot 2st (2år),
styrelsesuppleant (1år),
revisor (1år),
ansvarig valberedningen (1år)

Valberedningens förslag:
Ordförande, omval av sittande, Christer Åstrand
Ledamot, omval av sittande, Anders Reinholdsson
Ledamot, nytt val Stefan Jacobsson
Styrelsesuppleant, nytt val Nicklas Frössling
Revisor, omval Patrik Heckscher
Ansvarig valberedningen, omval Robert Kravos

Valberedningen informerar även om att Stefan Granetin-Westin går in som ersättare för Peter Natanaelsson som valt att avgå från sitt uppdrag i styrelsen.

Mvh, Valberedningen VCK

Årsmöte 2016-03-22

Vingåkers CK planerar att hålla årsmöte den 22 Mars.

Vad med och diskutera hur vi gör 2016 till det bästa cykelåret!
Vi vill gärna att du som medlem inför mötet funderar kring vad du vill ha ut av ditt medlemskap i Vingåkers CK.
Vad fungerar mindre bra och hur kan vi göra det bättre?
Vingåkers CK har som ambition att få ännu fler att delta på våra träningar och aktiviteter oavsett ambition och förmåga.

Mer information om tid och plats meddelas senare via Vingåkers CKs hemsida samt via Facebook.

Sörmlandsserien 2016

Vingåkers CK kommer under våren att arrangera en etapp i Sörmlandsserien.

Den 16 april kommer Vingåkers etapp att gå av stapeln, mer information kommer att publiceras på hemsidan/facebook inom kort. Men planera gärna för att delta redan nu.

Vi vill gärna att så många barn/ungdomar deltar i evenemanget och att vuxna medlemmar deltar som funktionärer.

Sörmlandsserien är en gammal anrik serie som bla fostrat Henrik Sparr inför att bli tävlingscyklist. Serien riktar sig främst till barn och ungdommar som vill prova på lite ”tävlingsliknande” träningar inför sin tävlingsdebut. Naturligtvis får även seniorer vara med att köra (men vi ser helst att våra vuxna medlemmar ställer upp som funktionärer). Viktigt att poängtera att Sörmlandsserien inte är en serie av tävlingar, utan att det rör sig om träningar.

Mer information kring arrangemanget finns på Sörmlandsseriens Facebook-sida

Pressinfo evenemang 2015

Vingåkers CK växer så det knakar och det vill vi gärna visa!

Vi vill gärna visa upp våra medlemmars prestationer för omvärlden och ber er som medlemmar att skicka in bilder och gärna ett kort citat när ni deltagit i något motionslopp, tävling, träning eller annat ”värt att nämna” till kontakt@vingakersck.se.

Vi kommer att samla på oss en mediebank med händelser. Vi kommer välja ut vissa händelser från denna och skicka till Katrineholms Kuriren eller andra medier.

 

Kallelse till årsmöte

Lördagen den 21 Mars planerar vi att hålla Vingåkers CK:s första årsmöte.

Enligt Vingåkers CK:s stadgar ska förslag (motion) från medlemmar lämnas in 4 veckor innan mötet.
Som medlem skickar du in motioner till kontakt@vingakersck.se
3 veckor innan årsmötet kommer styrelsen presentera en föredragslista (inkomna motioner/förslag)

Mer information om mötesplats kommer inom kort på vingakersck.se samt facebook.

Vädjan från styrelsen

När vi bildade Vingåkers CK var vår målsättning att skapa en klubb som är öppen för alla, att utvecklas och ha roligt genom att på olika sätt bedriva cykelsport. I enlighet med våra stadgar ska föreningen motverka all form av diskriminering

Styrelsens önskan är att vi som medlemmar ska vara medvetna om att då man syns i våra klubbkläder exempelvis på träning, tävling men även på bild så är vi ambassadörer för vår klubb. Det vi gör i klubbens anda påverkar vårt anseende som förening. Vi som medlemmar är klubbens ansikten utåt och uppför vi oss illa i klubbens kläder kan det få konsekvenser för våra nuvarande och framtida samarbeten till exempel med våra sponsorer,markägare mfl. Det är en självklarhet att  våra medlemmar håller en god ton mot varandra. På vår hemsida och facebooksida diskuterar vi cykel.

Vi hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla i en positiv riktning.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Christer Åstrand, Peter Natanaelsson, Anders Reinholdsson, Therese Ytterbring, Magnus Gerdtman och Patrik Heckscher