Alla inlägg av Christer Åstrand

Klubbklädsbeställning våren 2019

Hej !

Nu är det dags att beställa cykelkläder i klubbens färger.
Webbshopen på Trimtex är öppen tom 190313 och då garanteras leverans under V17.

Gå in på sida: https://trimtex.se/sv/mitt-trimtex/vingaakers-ck/
Vi rekommenderar att använda Chrome eller Firefox som webbläsare för att det ska fungera på bästa sätt

För att komma in i webshopen:

Alt. 1: Om man redan är kund och har handlat hos Trimtex tidigare – Klicka på ”Logga in” och logga in med egen e-mail och lösenord.

Alt 2: Skapa nytt konto

När man loggat in/skapat nytt konto så trycker man på
”Mitt Trimtex” och då kommer det upp en ruta som heter
”Teamkod för inloggning” där fyller man i teamkoden:  vingck19   och klickar på ”lägg till nytt företag/klubb”.
Då kommer klubbens namn upp och klickar man på texten
”Besök teamshopen” kommer man in så man kan beställa kläder.

Även denna gång så subventioneras cykeltröjan med pengar från våra sponsorer och kostar därför bara 200 kr.

Är ni osäkra på storlek så finns det en storleksguide på Trimtex hemsida
https://trimtex.se/sv/storleksguide/customer-service-b2c-Sizeguide.html eller så skriver ni  en blänkare så går det säkert att prova hos någon som beställde förra årets kläder.

Nya klubbkläder från Trimtex

Hej !

Nu är det dags att beställa nya cykelkläder inför årets säsong.
Vi har nu bytt leverantör och kommer att erbjuda cykelkläder ifrån Trimtex tillsammans med våra sponsorer.

Trimtex har nu öppnat vår webshop där var och en loggar in och beställer sina kläder. Vi har som förut rabatterat cykeltröjorna med stöd av de sponsorpengar vi nu fått in för 2018-2019. Rabatten är inräknat i priset som finns i webshopen.

Webshopen är öppen fram tom 2018-05-06 med förväntad leverans under V24.
Detta är endast under denna period det går att beställa nu under våren.

För att beställa:
Gå in på sida: http://trimtex.se/sv/vingaakers-ck/

1. Skapa ett personligt konto (om du inte redan har handlat av Trimtex och har ett konto)
2. I rutan ”Teamkod för inloggning” fyller man i vår teamkod: vingck18 och klickar på ”lägg till nytt företag/klubb”
3
. Nu kommer du åt de kläder som finns i vår Teamshop och det är bara att klicka runt och beställa.

När du tittar på resp plagg finns det en ruta ”hitta din storlek” som är mycket användbar för att välja rätt storlek.

Så passa på att beställa nya kläder nu.

2018 års arrangemang

Hallå alla cykelentusiaster !

Under 2018 kommer vi att arrangera 2 st lopp .
Sörmlandsserien MTB den 6 Maj och Tisnaren runt (motionslopp på landsväg runt Tisnaren) den 4 Augusti.
Utan funktionärer blir det svårt att genomföra dessa arrangemang  så vi vore mycket tacksamma om du/ni skulle vilja ställa upp för oss i år och hjälpa till under dessa datum.
Inför dessa arrangemang kommer vi också att behöva hjälp med att iordningställa banor mm. Dessa arbetsdagar kommer att läggas ut  i närtid (Lite mycket snö just nu…..)
Så vi ber ER att redan nu boka dessa datum i era kalendrar för VCK:s räkning.
Med förhoppning om ett riktigt fint cykelår med god uppslutning både under träningar och arrangemang.

Mvh
Styrelsen VCK

Agenda Årsmöte 20180314

Agenda Vingåkers CK årsmöte 2018-03-14

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.

·       Information om hur vi ska fortsätta att bygga och underhålla        lederna vid Båsenberga.

·       MTB-bana/Teknikbana vid folkparken?

·       Hur skall vi locka fler medlemmar till klubben?

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 4. Fastställande av medlemsavgifter.
  Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna from 2019 är följande:
  Barn/ungdom 200 Kr
  Vuxen                300 Kr
  Familj                500 Kr
 5. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 7. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  (Valberedningens förslag: Christer Åstrand)
  b) 3 st ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  (Valberedningens förslag: Magnus Gerdtman, Tobias Lindström, Stefan Granetin)
  c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  (Valberedningens förslag: Nicklas Frössling)
  d) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  (Valberedningens förslag: Patrik Heckscher)
  e) Ledamot/ledarmöter i valberedningen för en tid av ett år;
  (Valberedningens förslag: Robert Kravos)
  f) ett ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 8. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Årsmöte 2018

Välkomna till VCK’s årsmöte 2018-03-14 kl 19,00-21,00 !
Årsmötet genomförs i VOK’s klubbstuga och det bjuds på fika med tilltugg.
Påminner om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet dvs senast 14/2.
Ta tillfället i akt att påverka utvecklingen av vår klubb genom att delta på årsmötet.
Agenda inkl inkommande motioner publiceras på hemsidan och facebooksidan senast 3 veckor innan årsmötet.

Välkomna !

Årsmöte 2017

Kallelse till Vingåkers CK  årsmöte den 12 Mars.

Var med och diskutera hur vi gör 2017 till det bästa cykelåret!
Vi vill gärna att du som medlem inför mötet funderar kring vad du vill ha ut av ditt medlemskap i Vingåkers CK.
Vad fungerar mindre bra och hur kan vi göra det bättre?

Tveka inte att skicka in förslag (motion) på hur vi kan bli bättre senast 14 dagar innan årsmötet.
Vingåkers CK har som ambition att få ännu fler att delta på våra träningar och aktiviteter oavsett ambition och förmåga.
Vi kommer att vara i BSLK’s klubbstuga i Båsenberga och mötet startar kl 18,00
Agenda kommer att publiceras ca 14 dagar innan årsmötet på hemsidan och på Facebook-sidan.

Välkomna.

Cykelfest

Inbjudan till cykelfest 2016-09-24

Varmt välkomna till årets fest 24/9 vid Båsenbergabacken. Vi startar upp klockan 14.00 med fika och gruppindelning. Därefter ger vi oss ut på en gemensam cykeltur med olika aktiviteter längs vägen.

Efter avslutad cykling, duschar och bastar vi (under förutsättning att bastun blir färdig i tid) för att sedan göra i ordning oss för middag och fest.

Kostnad 200 kr per person. Då ingår fika på eftermiddagen samt mat, kaffe och kaka på kvällen. Medtag egen dryck till middag och fest.

Anmälan till årets roligaste cykelfest sker senast söndagen den 18 september. Betalning görs via Swish till 0730-69 99 36 (Patrik Heckscher). Märk insättningen med Cykelfest och namn. Glöm inte att skriva här om ni avser att komma.

Vi som hälsar er välkomna är förra årets förlorande lag.
Patrik Heckscher, Viktoria Lindblom, Hans Kauppila och Rune Gerdtman.

Söndagsträning

Hej !

Då drar den gemensamma söndagscyklingen igång imorgon 3 April. På årsmötet beslutades att vi inte ska ha olika svårighetsgradsgrupper (röd/blå) utan ha 2 st olika starttider för att passa så många som möjligt. Vi beslutade också att både landsvägscyklister och MTB-cyklister samlas på dessa tider för att starta samtidigt och ibland kunna köra vissa delar gemensamt.

Vi kommer att ha en grupp som startat kl 09.00 samt en grupp som startar kl 13.00 samt alternera startplats mellan Parken och Q-star (på Norr). Längden av turerna kommer att vara runt 2 h och deltagarna i resp grupp bestämmer själva vilken väg och sträckning som skall köras.

Inlägg kommer att göras för de olika grupperna (både på hemsidan och på Facebook)  och vi vill att man skriver i om man anser att deltaga så att man vet vilka som kommer.

Välkomna.