Vingåkers CK bildat

Den 29 Semtember beslutades att bilda förening.
Bildandemötet enades om att namnet på föreningen skall vara:
Vingåkers CK(cykelklubb) för att inte låsa in oss för framtiden.
Den intermistiska styrelsen (Christer(ordf), Therese(sekr),Anders R(kassör), Magnus (ledarmot och infoansv))tackar alla deltagarna för ett mycket trevligt och givande möte.

Christer Åstrand
Ordförande Vingåkers CK

IMG_1435.JPG