Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Vingåkers Cykelklubb

Innan du gör din ansökan om att bli medlem i Vingåkers CK ber vi dig läsa klubbens stadgar

För att bli medlem ska nedstående formulär fyllas i och skickas in.
Efter det att du anmält dig eller din familj ska summan betalas in till bankgiro 590-8959 inom 10 dagar från det att anmälan gjorts.
Märk betalningen med ditt fullständiga namn.

Årsavgiften för medlemskap förnyas i december. Har du blivit medlem senare än 1 september räknas den erlagda avgiften även för nästkommande år. För att få deltaga på klubbens årsmöte ska avgift vara erlagt senast två veckor innan årsmötet hålls.

Läs mer om hur vi hanterar insamlad information i enligthet med GDPR