2018 års arrangemang

Hallå alla cykelentusiaster !

Under 2018 kommer vi att arrangera 2 st lopp .
Sörmlandsserien MTB den 6 Maj och Tisnaren runt (motionslopp på landsväg runt Tisnaren) den 4 Augusti.
Utan funktionärer blir det svårt att genomföra dessa arrangemang  så vi vore mycket tacksamma om du/ni skulle vilja ställa upp för oss i år och hjälpa till under dessa datum.
Inför dessa arrangemang kommer vi också att behöva hjälp med att iordningställa banor mm. Dessa arbetsdagar kommer att läggas ut  i närtid (Lite mycket snö just nu…..)
Så vi ber ER att redan nu boka dessa datum i era kalendrar för VCK:s räkning.
Med förhoppning om ett riktigt fint cykelår med god uppslutning både under träningar och arrangemang.

Mvh
Styrelsen VCK

Agenda Årsmöte 20180314

Agenda Vingåkers CK årsmöte 2018-03-14

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.

·       Information om hur vi ska fortsätta att bygga och underhålla        lederna vid Båsenberga.

·       MTB-bana/Teknikbana vid folkparken?

·       Hur skall vi locka fler medlemmar till klubben?

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 4. Fastställande av medlemsavgifter.
  Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna from 2019 är följande:
  Barn/ungdom 200 Kr
  Vuxen                300 Kr
  Familj                500 Kr
 5. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 7. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  (Valberedningens förslag: Christer Åstrand)
  b) 3 st ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  (Valberedningens förslag: Magnus Gerdtman, Tobias Lindström, Stefan Granetin)
  c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  (Valberedningens förslag: Nicklas Frössling)
  d) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  (Valberedningens förslag: Patrik Heckscher)
  e) Ledamot/ledarmöter i valberedningen för en tid av ett år;
  (Valberedningens förslag: Robert Kravos)
  f) ett ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 8. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Årsmöte 2018

Välkomna till VCK’s årsmöte 2018-03-14 kl 19,00-21,00 !
Årsmötet genomförs i VOK’s klubbstuga och det bjuds på fika med tilltugg.
Påminner om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet dvs senast 14/2.
Ta tillfället i akt att påverka utvecklingen av vår klubb genom att delta på årsmötet.
Agenda inkl inkommande motioner publiceras på hemsidan och facebooksidan senast 3 veckor innan årsmötet.

Välkomna !

Vintercykling.

Nu när det är mörkare tider så drar vi igång pannlampeturerna.

Vi kommer även köra när det ligger snö och is så investera i ett par bra dubbdäck och häng med.

Vi kommer försöka köra på Söndagsförmiddagar och på Onsdagskvällar så håll koll på våran facebooksida där dessa turer kommer skrivas ut. https://www.facebook.com/groups/vingakersck/

 

BoU träning 7/5. Sörmlandsserien.

På söndag arrangerar vi Sörmlandsserien på MTB i Båsenberga.

Det är en träning med tidtagning där alla klubbar i Sörmland är inbjudna och barnen får cykla tillsammans i lite mer tävlingslika förhållanden.

Även vuxna kommer delta.

Detta blir Söndagens Barn/Ungdomsträning så ta med ditt barn ut och delta.

Anmälan kan man göra på plats från ca 10 tiden och det kommer finnas en kiosk med enklare förtäring och snacks.

Välkomna ut och vill ni inte cykla så kom ut och heja.

Prova på dag i Båsenberga.

Har du en gammal MTB som står hemma i garaget men du kommer aldrig dig för att cykla för du tycker det är så tråkigt att cykla själv eller du hittar inte i skogen.

Kom ut till Båsenberga på Söndag 30/4 kl. 13:00 och cykla en sväng med oss.

Vi kommer i samband med vår Barn/Ungdomsträning ha ett litet Valborgscykelevent där du kan komma ut och hänga med i skogen.

Efteråt kommer det finnas grillad korv och Kaffe/Saft.  (Gratis för barn, en mindre summa för vuxna.)

Du vet väl även att alla är välkomna på våran ordinarie vuxenträning som är på Söndagar vid 9:00 (Håll koll på oss på Facebook).

Alla är välkomna.

 

BoU Söndag 30/4.

Denna Söndag 30/4 är det ju Valborg så då blir träningen lite annorlunda.

Vi samlas ute i Båsenberga (Lilla Backen) kl.13:00  för ett litet Valborgsevent.

Vi cyklar lite som vanligt och fokuserar på slingorna som vi ska använda på Sörmlandsserien veckan efter.

Vi kommer ha en grill igång och grilla korv till både barn och vuxna. (Barn gratis, Vuxna en mindre summa.  Swish finns.)

Saft och kaffe kommer finnas.

Vi håller på till ca 15:00

Ta med era kompisar ut och cykla så de får se hur roligt vi har det.

Vi kommer även denna dag bjuda in till allmän prova på dag för MTB så känner du som vuxen att du vill hänga med något varv så ta med cykeln.

Välkomna.