Vädjan från styrelsen

När vi bildade Vingåkers CK var vår målsättning att skapa en klubb som är öppen för alla, att utvecklas och ha roligt genom att på olika sätt bedriva cykelsport. I enlighet med våra stadgar ska föreningen motverka all form av diskriminering

Styrelsens önskan är att vi som medlemmar ska vara medvetna om att då man syns i våra klubbkläder exempelvis på träning, tävling men även på bild så är vi ambassadörer för vår klubb. Det vi gör i klubbens anda påverkar vårt anseende som förening. Vi som medlemmar är klubbens ansikten utåt och uppför vi oss illa i klubbens kläder kan det få konsekvenser för våra nuvarande och framtida samarbeten till exempel med våra sponsorer,markägare mfl. Det är en självklarhet att  våra medlemmar håller en god ton mot varandra. På vår hemsida och facebooksida diskuterar vi cykel.

Vi hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla i en positiv riktning.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Christer Åstrand, Peter Natanaelsson, Anders Reinholdsson, Therese Ytterbring, Magnus Gerdtman och Patrik Heckscher

Klubbdekalsomröstning

Klubbdekal nr1

                   Nr1

Klubbdekal nr3

                                    Nr 2

 

Klubbdekal nr2

                                           Nr 3

Hej !

På det konstituerande klubb-bildarmötet beslutades att vi skulle ha en omröstning om Vingåkers CK klubbdekal. Av olika anledningar har vi haft svårt att få förslagen omskissade till vårt nya klubbnamn men bilderna är ju desamma.

Vi ber er nu alla att rösta på vilken bild som NI önskar ha som klubbdekal. Ange Nr 1 ,Nr 2 eller Nr 3 i era inlägg.

Resultatet av omröstningen kommer att ske i samband med höstfesten den 18/10 samt på hemsidan.

Mvh

Christer Åstrand

Vingåkers CK bildat

Den 29 Semtember beslutades att bilda förening.
Bildandemötet enades om att namnet på föreningen skall vara:
Vingåkers CK(cykelklubb) för att inte låsa in oss för framtiden.
Den intermistiska styrelsen (Christer(ordf), Therese(sekr),Anders R(kassör), Magnus (ledarmot och infoansv))tackar alla deltagarna för ett mycket trevligt och givande möte.

Christer Åstrand
Ordförande Vingåkers CK

IMG_1435.JPG