Licenser

Licensinformation

Som tävlingscyklist krävs att man har en licens och det finns några olika typer av licenser beroende på i vilka klasser man avser att tävla. Se tabell nedan vilka klasser som respektive licens är giltig i. Licensen liksom tävlingsklasserna baseras alltid på födelseår, dvs den ålder man uppnår under kalenderåret, och inte den faktiska ålder man har vid tävlingstillfället/licensansökningstillfället.

Engångslicens

Den allra enklaste licensen kallas för engångslicens och den tecknar man för varje enskild tävling och den kan vara lämplig om man endast tänker köra någon enstaka tävling per år. Engångslicensen gäller endast i elitmotions-, sport- och ungdomsklasserna och tecknas direkt hos tävlingsarrangören.

Baslicens (Base)

Baslicensen är steget upp från engångslicensen och gäller under hela året, oavsett antal tävlingar, samt att den ger ett försäkringsskydd även under träning. Den gäller dock endast i elitmotion- och sportklasserna.

Tävlingslicens (U11, Youth, Junior, U23, Elite, Master)

Beroende på ålder väljer man den licens som gäller sin klass. Licensen gäller för obegränsat antal tävlingar samt att den liksom Baslicensen också ger ett försäkringsskydd vid träning. Herrar och damer från 30 år kan välja att kvarstå med Elitlicens och tävlar då i dessa klasser. Det är tillåtet att en gång under säsong byta licenstyp. Med en tävlingslicens kan man tävla för olika klubbar i olika discipliner, t ex en klubb i mountainbike och en annan i landsväg. En av klubbarna är då moderklubb och det är genom den klubben licensen tecknas. Sedan anmäler man till Svenska Cykelförbundet (kansli@scf.se ) att man tävlar för en andra klubb och i vilken disciplin.                                                                         

Licenstyp Klass Ålder Pris 
Elite Women Damelit, DSport 19-29 700 kr
Elite Men Elit, Senior, HSport 23-29 700 kr
Under 23 Elit, Senior, HSport 19-22 700 kr
Master Men/Women H30-H75, D30-D50, Senior, DamElit, H/D-Sport 30-99 700 kr
Junior Men/Women Junior, DamJunior, H/D-Sport 17-18 500 kr
Youth Men/Women P/F10-12, 13-14, 15-16 10-16 250 kr
Base Elitmotion, D/H-Sport 13-99 300 kr
Under 11 P/F 5-10 5-10 50 kr
Engångslicens P/F10-16, H/D-Sport, Elitmotion 10-99 200 kr

Beställning

Licensen beställs genom att skicka ett mail till kassor@vingakersck.se

Där uppger man Namn, Fullständigt personnummer och vilken licenstyp man vill ha. Därefter betalas summan in på Bangiro  590-8959 . Märk betalningen med namn och licenstyp.
 När licensen samt innevarande års medlemsavgift är betalda, beställer klubben licensen av Svenska Cykelförbundet.

Licensbevis

I samband med att licensen blir godkänd av Svenska Cykelförbundet skrivs ett licensbevis bestående av ett plastkort ut och skickas hem till den licensen avser alternativt till klubben. I väntan på licensbeviset kan man även hitta sitt licensnummer (brukar vara samma år efter år) på SCF:s hemsida. Där finns en nedladdningsbar fil med alla licensnummer.

Utlandstillstånd

Skall man tävla utomlands behövs ett utlandstillstånd som beställs av SCF:s kansli, kansli(at)scf.se, mot en viss avgift.

Byte av förening – överförande av licens

Om du innehar en tävlingslicens och skall byta förening måste du meddela Svenska Cykelförbundet din övergång. Byte av förening kan ske fritt under tiden 1 oktober-15 december för nästkommande år. Ansökan görs på blankett som finns på Svenska cykelförbundets hemsida och skall undertecknas av licensinnehavaren. SCF offentliggör samtliga övergångar för föreningarnas kännedom efter den fria övergångsperiodens slut. Överförande av licens under tiden 16 december-31 oktober kan endast ske en gång och då efter skriftligt medgivande av den på licensen angivna förening.

Försäkringsinformation

Försäkringsgivare för licensförsäkringen är Folksam. Mer info om villkor etc finns på deras hemsida.

Lämna ett svar