Träningsprogram

 

Då har de ordinarie träningarna dragit igång.

Barn/ungdomsträningen för MTB genomförs på söndagar kl 16.30. Då finns även möjlighet för vuxna ”nybörjare” att vara med och träna.
Vi kommer i år att ha fasta grupper med fasta ledare för att lättare kunna förbereda träningarna för resp grupp och för att barnen skall känna både sin grupp och ledare lite bättre och vise versa.  Vuxengruppen kommer att få en ledare tilldelad sig också för att få tips och vägledning.
Platserna för barn/ungdomsträningen kommer att alternera mellan Båsenberga, Lyttersta och Vingåkers folkpark. Håll utsikt på evenemangslistan och/eller på vår facebooksida för att se vilken plats som gäller.

De ordinarie träningarna ”söndagsturerna” genomförs  som 2 grupper som startar olika tider för att passa så många som möjligt. Den tidiga gruppen startar 09.00 och den lite senare kl 13.00.  Dessa samlingstider är öppna både för Lvg, CX och MTB och man kommer överens på plats vilka turer som skall köras och om man skall samlas någon gång under turen. Samlingsplatsen alterneras mellan Q-Star på norr och Vingåkers folkplats så håll utsikt på evenemangslistan och/eller på vår facebooksida för att se vilken plats som gäller.

Välkomna!

Lämna ett svar